WILLY:S, ÖSTERSUND

Nybyggnad av livsmedelsbutik för Willy:s. För att utnyttja tomten så bra som möjligt ligger parkeringsytan på ett plan under butiken, och blir på det sättet också helt väderskyddad. 

Beställare: Projut i Östersund AB