VINTERPARKEN

Östersunds kommun har, med hjälp av entreprenörer, under flera år drivit och utvecklat Vinterparken, en mycket uppskattad del av Vinterstaden vid och på Storsjöns is. Vårt uppdrag har varit att utarbeta ett gestaltningskoncept för mobila byggnader som ger Vinterparken ett enhetligt och intressant formspråk.

Beställare: Östersunds kommun