VILLA STEIN

I ett nytt bostadsområde, Stallbacken i Ås,  har vi ritat en villa.

Huset är organiserat i två volymer, en lägre och en högre, ställda och förskjutna mot varandra. I den höga delens övre plan återfinns samtliga sovrum. Sovrummen ansluter mot en längsgående korridor med högt sittande dagsljusinsläpp och fönsteröppningar i korridorslut. I nedre planet sammanbinds kök med vardagsrummet i en öppen planlösning med kontakt mot utemiljön.

Huset har utvändigt falurödfärgad fjällpanel. Taket är utfört av aluzink.