TIDNINGSTRYCKERI I ÖSTERSUND

Östersunds-Postens och Länstidningens nya tryckeri i Östersund är ett av Europas modernaste tidningstryckerier. Här trycks varje natt Östersunds-Posten och Länstidningen, och även en rad kundtidningar, annonstidningar och reklamprodukter för hela Sverige.

Beställare: ÖP Direkt