STUDENTERNAS HUS, A4 CAMPUS

Tak- och fasadrenovering av det som en gång i tiden var matsalsbyggnaden vid A4-regementet. Byggnaden uppfördes 1893 med putsad fasad och plåtbelagt tak. Idag inrymmer byggnaden lokaler för Mittuniversitetet och Studenternas Hus med café och kårexpedition.

Beställare: A4 Campus