SIKA

På A4 Campus i byggnad 32 har vi ritat nya kontorslokaler för SIKA, Statens Institut för kommunikationsanalys. Byggnad 32 är en byggnadsminnesförklarad förrådsbyggnad vilket har ställt stora krav på den arkitektoniska utformningen.  

Byggnad 32 har tilldelats Heimbygdas byggnadsvårdspris 2008 i kategorin för återanvändning/upprustning av överloppsbyggnad.

Beställare: A4 Campus AB