ROSA HUSET

På Frösöstrand har den gamla sjukvårdsbyggnaden ”Rosa Huset” byggts om och fått en tillbyggnad för särskilda boendeformer. Huset inrymmer i den nya delen 18 stycken och i den ombyggda delen 20 stycken lägenheter. Lägenheterna är orienterade i fyra boendegrupper kring ett gemensamt allrum/kök. I bottenplan finns expeditioner och personalutrymmen. 

Beställare: NCC