RETT CENTER

Rett Center är ett nationellt svenskt center för Rett syndrom, vilket är en svår neurologisk störning. Lokalerna består av dels av olika typer av terapilokaler och dels av rum för korttidsboende.

Beställare: Diös Fastigheter i Östersund