RACKLÖFSKA SKOLAN I JÄRPEN

Ombyggnad av gymnasieskolan med ny större entré och mer öppna uppehållsutrymmen för eleverna. Uppehållsutrymmena knyter dessutom samman andra gemensamma utrymmen såsom bibliotek och aula.

Beställare: Arehus AB