ÖSTERSUND-FRÖSÖ GOLFKLUBB

Östersund-Frösö Golfklubb är känd för att ha en av Sveriges vackrast belägna golfbanor. Klubbhuset har fått en omdaning med tillbyggnad av restaurangen samt en nybyggd golfshop.

Beställare: Östersund-Frösö Golfklubb