Bostadsområde, enbostadshus och flerbostadshus
Nybyggnad 2017-2018

Beställare: Brogården AB