NUTEK OCH GLESBYGDVERKET

Ombyggnad av logementbyggnad vid före detta Arméns Tekniska Skolas till moderna kontorslokaler för NUTEK och Glesbygdsverket. Lokalerna rymmer närmare 100 arbetsplatser, fördelade på både enskilda kontorsrum och öppna landskap.

Beställare: Vasallen