NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdverket är ytterligare en statlig myndighet som efter förvarets nedläggning flyttade till Östersund och Campusområdet. De inrymmes i byggnad 61 och 62. By 61 och 62 är de första nybyggda kontorsbyggnaderna som uppförts på den östra delen av Campusområdet. 

Beställare: A4 Campus AB