MÖRVIKEN, ÅRE

I centrala Åre, intill Hotell Diplomat och Grand Hotell, har kontoret gjort skisser på en nybyggnad innehållande 21 turistlägenheter och två butikslokaler. Skissförslaget har legat till grund för ny detaljplan.

Beställare: Privat