Kulturhus
Om- och nybyggnad

 

Beställare: Krokoms kommun