LOGICA I ÖSTERSUND

Kontorslokalerna för Logica är utformade med både mindre kontorslandskap och enskilda arbetsrum. I kontorslandskapen går det att på enkelt sätt gruppera om arbetsplatserna efter de olika projektens behov.

Beställare: GE Real Estate