LINNEANS FÖRSKOLA

Linneans förskola är belägen vid Odenslundsskolan, Östersund och består av 5 stycken förskoleavdelningar. Huset är uppdelat i ett antal lika volymer där mindre gårdar mellan husen blir överblickbara lekytor för de minsta barnen.

Beställare: Östersunds kommun