LÅNGAN, ÖSTERSUND

På kvarteret Långan i Östersund har tre nya byggnader uppförts för Granngården, Sängjätten och Ö&B. Varje butik är en separat byggnad. Området ”hålls ihop” med en enhetlig utformning och materialval för de olika byggnaderna.

Beställare: Projut i Östersund AB