LANDSTINGSHUSET

Den gamla byggnaden för f d infektionskliniken vid Östersunds lasarett stod länge oanvänd. Olika förslag och idéer på användning, eller eventuell rivning, diskuterades. Till slut bestämdes att byggnaden skulle disponeras för landstingets kansli och annan administrativ verksamhet. 

Beställare: Jämtlands läns landsting