KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Kronofogdemyndigheten är inrymd i byggnad 64 på den östra delen av Campusområdet. Byggnaden har tre våningar och är uppdelad i två volymer, sammanlänkade med en lättare glasdel. Byggnaden är likt övriga byggnader på området utförd med putsad fasad.

Beställare: A4 Campus AB