KRAFTVÄRMEVERKET I ÖSTERSUND

Jämtkrafts kraftvärmeverket i Lugnvik, i utkanten av Östersund, var Sveriges tredje största  när det stod klart i december 2002. Höjden på det s k pannhuset är 50 meter.

Beställare: Jämtkraft/WSP Byggprojektering