KOMMUNHUSET STRÖMSUND

Strömsunds kommunhus har fått ombyggda lokaler med bl.a ny handikapanpassad entré. I entrén har receptionen flyttats för att bättre möta besökaren.

Den gamla Saga-biografens entréhall har byggts om till personal/paus lokaler. En ny trappanslutning har tagits upp från entréhallen till planet över som ansluter till den övriga byggnaden.

Beställare: Strömsunds kommun