Skolbyggnad
Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad

 

Beställare: Östersunds kommun, NCC