HAMNPLAN I ÖRNSKÖLDSVIK

De två bostadshusen har vardera nio våningar och med en övre våning utförd med  entresolplan. Storleken på de 66 lägenheterna varierar mellan 2rok och 5rok. Fasaderna är putsade med de övre  avdelade våningsplanen i fibercementskivor. De inglasade  balkongerna  är till största delen riktade med utblickar  mot fjärden. Ytterligare en etapp med bostadshus är planerad i intilliggande kvarter.

Beställare: Peab Sverige AB