GÄRDIN & PERSSON, ÖSTERSUND

Gärdin & Perssons nya anläggning i Odenskog består av två delar, dels en nybyggnad och dels en ombyggnad. Nybyggnaden är främst en lagerbyggnad med fasadbeklädnad av laserad träpanel och plåtdetaljer i aluzink. Färg och form på nybyggnaden knyter an till den intilliggande befintliga byggnaden som innehåller butik och administrativa lokaler.

Beställare: Företagshuset i Odenskog AB