FRESKS I SUNDSVALL

Om- och tillbyggnad av Fresks byggvaruhus i Sundsvall. Förutom invändig ombyggnad har en ny markerad butiksentré utförts.

Beställare: Fresks