FÖRSKOLA LIT

Förskolan är belägen i anslutning till Häradsgården och Treälvsskolan i Lit. Förskolan  består av  4  stycken nybyggda förskoleavdelningar med en femte avdelning i en anslutande ombyggd byggnad. Huset är uppfört i trä.

Beställare: Östersunds kommun