FLYGLEDARTORN I SKELLEFTEÅ OCH ÖRNSKÖLDSVIK

Nybyggnad av flygledartorn vid flygplatserna i Skellefteå och Örnsköldsvik. För att knyta an till regionens olika skogs- och träindustrier är stommen utförd helt i massivträ. Världens enda flygledartorn i trä (?). Fasadpanelen är utförd i hela längder utan horisontella skarvar, upp till 14 meter långa! I Skellefteå är panelen behandlad med järnvitriol och i Örnsköldsvik med svart slamfärg.

Tornet i Örnsköldsvik var ett av de nominerade bidragen till "Rödfärgspriset 2006".

Beställare: Luftfartsverket