BYGGNAD 38, A4 CAMPUS

Tak- och fasadrenovering av det som en gång i tiden var A4-regementets stabsbyggnad. Byggnaden är uppförd 1895 med putsad fasad och plåtbelagt tak.

Beställare: A4 Campus