Bilhall
Om- och påbyggnad

Beställare: Persson Invest Fastigheter