VINTERTRÄDGÅRDEN

Vinterträdgården, i Folkets Hus i Östersund, skapades för att  fylla behovet av utökade lokaler för möten och konferenser. Ett öppet gårdsrum mellan befintliga byggnader har då fått  en inglasning. I anslutning har även ytor för konstutställning tillskapats.

Beställare: Folkets Hus