VILLA PERSTRÖM

Huset som ligger i utkanten av Näldens bebyggelse tar tag i gränsen mot odlingslandskapet och en skogsrand i söder. Huset har en hög, smal och artikulerad volym, taksprången är rejält utskjutna och ger huset ett svävande uttryck.

De våningshöga fönstren i bottenvåningen tar in mycket ljus och ger genomsikt från gavel till gavel. Huset har fått en fasad av järnvitriolbehandlad slätspont i varierande bredder

Beställare: Familjen Perström