VASALLENS KONTOR

Vasallens kontor i Östersund ligger vid Fyrvallaområdet. Från att tidigare ha varit logement för elever vid Armens Tekniska Skola har det nu blivit ljusa och öppna kontorslokaler.

Beställare: Vasallen