RÖDA LYKTAN, ÖSTERSUND

Parhuset, som är norrlands första byggda passivhus, finns på Regementsgatan i Östersund. Ett medvetet energitänk genomsyrar huset. Respektive bostadsdel har två våningar på vardera 160m2 och är sammanbyggda med ett garage och en stor altan mot söder. Huset har en sammanhållen volym med entréerna riktade direkt mot gatan. Den vitmålade liggande träpanelen och de kraftiga taksprången ger huset dess karaktär. 

Beställare: Magnus Rindberg