PETERSON-BERGER

Vid Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen på Frösön har vi tagit fram skisser för en kammarkonsertsal. Byggnaden tar del av landskapet och placeras inskjuten i den befintliga aspskogen. 

Förutom konsertsal innehåller byggnaden även servering, utställningsytor och administrativa lokaler. 

Beställare: Peterson-Berger Stiftelsen