LÄNSKULTURCENTRUM

För Länskulturcentrum, i anslutning till Folkets Hus i Östersund, har vi ritat en tillbyggnad med repetitionslokaler för länets musik- och talteater. 

Tillbyggnaden består av 2 stycken ”svarta lådor” med särskilda krav på akustik och ljus. I anslutning finns verkstadsutrymmen för scenografiframställning.

Beställare: Folkets Hus