KV VALHALL I ÖSTERSUND

Bostadsområdet Valhall ritades av Engstrand och Speek och uppfördes under 1960-talets andra hälft. Området har en tydlig och sammanhållen karaktär och i vårt arbete med att utforma påbyggnaderna har vi försökt bevara det ursprungliga formspråket. Tillägget är lågmält och underordnar sig ursprunget men har ett eget uttryck. Fasadernas betonggrå fibercementskivor tar upp tonen i tegelfogarna och fönster och plåtdetaljer är vita. Området har fått 64 nya lägenheter i varierande storlekar, från 1 rok till 4 rok. Tillgängligheten har förbättrats, främst genom att hissar har installerats i samtliga trapphus.

Det har länge funnits planer på att utveckla och förtäta Valhallområdet ytterligare. Vi har ritat ett punkthus på 16 våningar, som är tänkt att placeras i områdets nordöstra hörn. Huset inrymmer 56 lägenheter, till största delen 2 rok och 3 rok. I de två översta våningarna finns två stora etagelägenheter och i entréplanet finns utrymme för kommersiella lokaler. 

Beställare: Östersundshem