KV HÄRBERGET I ÖSTERSUND

Flerbostadshuset ligger mitt i stan med utsikt över Storsjön och fjällvärlden. Huset innehåller 11 lägenheter samt parkeringsgarage i källarplan. Byggnaden har en enkel grundform med höga smala gavlar och ett brant sadeltak. De långa fasaderna har brutits upp med burspråk, som främst syftar till att ge alla lägenheter utsikt mot vattnet. Vindsvåningarna har stora takkupor samt takfönster. Fasaden är i tegel och burspråken i fibercementskivor. De generösa, inglasade balkongerna skapar möjlighet till uteliv och odling under vår, sommar och höst. 

Beställare: Håkan Torén