FÖRSKOLA CAMPUS

Förskolan är belägen i anslutning till Campusområdet i Östersund och består av 4 stycken förskoleavdelningar och med  personalytor i plan 2. Huset är uppfört i puts med delar av  fasaden i trä. 

Beställare: Östersunds kommun