FOLKHÄLSOINSTITUTET

Folkhälsoinstitutet är en av de statliga myndigheter som efter försvarets nedläggning flyttade till Östersund och Campusområdet.  De inrymmes i byggnaderna 37 och delar av byggnaderna 61/62.

Byggnad 37 har från att varit en förråds- och garagebyggnad nu efterombyggnad  blivit en mycket annorlunda och inspirerande arbetsplats. Intilliggande byggnad 61/62 är genom glasade länkar kopplade till byggnad 37.

Beställare: A4 Campus AB