FLYGPLATSER I NORRLAND

På uppdrag av Luftfartsverket har kontoret under flera år arbetat med om- och tillbyggnader av flygplatser. De flygplatser som berörts är Åre Östersund Airport, Umeå Airport, Sundsvall Härnösand flygplats och Örnsköldsvik flygplats. Ombyggnaderna har ofta varit en följd av ökade säkerhetskrav och tillbyggnaderna till följd av ökad passagerartrafik.

Beställare: Luftfartsverket