BYGGNAD 8, A4 CAMPUS

Tak- och fasadrenovering av det som en gång i tiden var A4-regementets sjukhusbyggnad. Byggnaden uppfördes ursprungligen med en våning. Därefter har den både byggts till och byggts på genom årens lopp.

Beställare: A4 Campus