Cafépaviljong
Tillbyggnad 2013

Beställare: Östersunds kommun