ÅSBYGDENS NATURBRUKSGYMNASIUM

Vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium bedrivs gymnasieutbildning med bland annat djurinriktning. För denna utbildning har ett nytt ”djurhus” uppförts. Huset innehåller utrymmen för olika sällskapsdjur med tillhörande undervisningslokaler.

Beställare: Jämtlands läns landsting