SPORTHALLEN i ÖSTERSUND

I ett projekt som initierats av Jämtland basket har vi tagit fram skisser på hur en tillbyggnad av sporthallen kan gestalta sig. Idén är att bygga ut  Sporthallen mot öster och söder. För att öka flexibiliteten och nyttjandet så förses hallen med skjutbara läktare. Antalet sittplatser ökar då med c:a 1500 platser till totalt 2500 sittplatser.

I entréplanet utökas samtidigt ytorna för entré och matsal.

Beställare: Jämtland Basket